Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 23-Jul-2019 10:53:51 PM 
Report for Taxes/Royalty
State Name : ਪੰਜਾਬ District Name : ਫਰੀਦਕੋਟ Block Name : Kot Kapura

S No. District Block Panchayat Work Code Bill No. Bill Date Payment Date Vat(S)(Amount in Rs) Royalty(S)(Amount in Rs) Service Tax(S)(Amount in Rs) Sale Tax(S)(Amount in Rs) Stamp Duty(S)(Amount in Rs) Income Tax/TDS(S)(Amount in Rs)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 FARIDKOT Kot Kapura AULAKH 2612006080/LD/79161 1292 31/05/2018 0 0 0 0 0 0
2 FARIDKOT Kot Kapura AULAKH 2612006080/LD/79161 1293 31/05/2018 0 0 0 0 0 0
3 FARIDKOT Kot Kapura AULAKH 2612006080/LD/79161 53 23/05/2018 0 0 0 0 0 0
4 FARIDKOT Kot Kapura AULAKH 2612006080/LD/79161 77 05/06/2018 0 0 0 0 0 0
5 FARIDKOT Kot Kapura AULAKH 2612006080/LD/79161 9 05/05/2018 0 0 0 0 0 0
6 FARIDKOT Kot Kapura AULAKH 2612006080/LD/80993 1739 03/12/2018 0 0 0 0 0 0
7 FARIDKOT Kot Kapura AULAKH 2612006080/LD/80993 368 26/11/2018 0 0 0 0 0 0
8 FARIDKOT Kot Kapura AULAKH 2612006080/LD/80993 40 02/06/2018 0 0 0 0 0 0
9 FARIDKOT Kot Kapura AULAKH 2612006080/LD/80993 56 20/10/2018 0 0 0 0 0 0
10 FARIDKOT Kot Kapura AULAKH 2612006080/LD/80993 57 23/10/2018 0 0 0 0 0 0
11 FARIDKOT Kot Kapura AULAKH 2612006080/LD/80993 58 26/10/2018 0 0 0 0 0 0
12 FARIDKOT Kot Kapura AULAKH 2612006080/LD/80993 59 29/10/2018 0 0 0 0 0 0
13 FARIDKOT Kot Kapura BABA DEEP SINGH NAGAR 2612006107/LD/9988984595 090 02/03/2019 0 0 0 0 0 0
14 FARIDKOT Kot Kapura BABA DEEP SINGH NAGAR 2612006107/LD/9988984595 091 02/03/2019 0 0 0 0 0 0
15 FARIDKOT Kot Kapura BABA DEEP SINGH NAGAR 2612006107/LD/9988984595 092 02/03/2019 0 0 0 0 0 0
16 FARIDKOT Kot Kapura BABA DEEP SINGH NAGAR 2612006107/LD/9988984595 147 14/03/2019 0 0 0 0 0 0
17 FARIDKOT Kot Kapura BHAIROU BHATTI 2612006011/FP/8081 475 04/02/2019 0 0 0 0 0 0
18 FARIDKOT Kot Kapura BHAIROU BHATTI 2612006011/FP/8081 480 06/02/2019 0 0 0 0 0 0
19 FARIDKOT Kot Kapura BHAIROU BHATTI 2612006011/FP/8081 481 07/02/2019 0 0 0 0 0 0
20 FARIDKOT Kot Kapura BHAIROU BHATTI 2612006011/FP/8081 491 15/02/2019 0 0 0 0 0 0
21 FARIDKOT Kot Kapura BHAIROU BHATTI 2612006011/FP/8081 773 04/03/2019 0 0 0 0 0 0
22 FARIDKOT Kot Kapura BHAIROU BHATTI 2612006011/WH/46316 00151 11/06/2018 0 0 0 0 0 0
23 FARIDKOT Kot Kapura BHAIROU BHATTI 2612006011/WH/46316 00152 11/06/2018 0 0 0 0 0 0
24 FARIDKOT Kot Kapura BHAIROU BHATTI 2612006011/WH/46316 00154 12/06/2018 0 0 0 0 0 0
25 FARIDKOT Kot Kapura BHAIROU BHATTI 2612006011/WH/46316 00157 14/06/2018 0 0 0 0 0 0
26 FARIDKOT Kot Kapura CHAK KALAYAN 2612006027/RC/83418 556 28/02/2019 0 0 0 0 0 0
27 FARIDKOT Kot Kapura CHAK KALAYAN 2612006027/RC/83418 573 01/01/2019 0 0 0 0 0 0
28 FARIDKOT Kot Kapura CHAK KALAYAN 2612006027/RC/83418 598 02/01/2019 0 0 0 0 0 0
29 FARIDKOT Kot Kapura CHAK KALAYAN 2612006027/RC/83418 600 02/01/2019 0 0 0 0 0 0
30 FARIDKOT Kot Kapura CHAK KALAYAN 2612006027/RC/83418 601 03/01/2019 0 0 0 0 0 0
31 FARIDKOT Kot Kapura CHAK KALAYAN 2612006027/RC/83418 602 03/01/2019 0 0 0 0 0 0
32 FARIDKOT Kot Kapura CHAK KALAYAN 2612006027/RC/83418 603 03/01/2019 0 0 0 0 0 0
33 FARIDKOT Kot Kapura CHAK KALAYAN 2612006027/RC/83418 605 03/01/2019 0 0 0 0 0 0
34 FARIDKOT Kot Kapura CHAK KALAYAN 2612006027/RC/83418 83 05/03/2019 0 0 0 0 0 0
35 FARIDKOT Kot Kapura CHAK KALAYAN 2612006027/RC/83418 929 05/10/2018 0 0 0 0 0 0
36 FARIDKOT Kot Kapura CHAK KALAYAN 2612006027/RC/84918 210 08/10/2018 0 0 0 0 0 0
37 FARIDKOT Kot Kapura CHAK KALAYAN 2612006027/RC/84918 233 08/10/2018 0 0 0 0 0 0
38 FARIDKOT Kot Kapura CHAK KALAYAN 2612006027/RC/84918 245 08/10/2018 0 0 0 0 0 0
39 FARIDKOT Kot Kapura CHAK KALAYAN 2612006027/RC/84918 309 08/10/2018 0 0 0 0 0 0
40 FARIDKOT Kot Kapura CHAK KALAYAN 2612006027/RC/84918 315 08/10/2018 0 0 0 0 0 0
41 FARIDKOT Kot Kapura CHAK KALAYAN 2612006027/RC/84918 367 09/12/2018 0 0 0 0 0 0
42 FARIDKOT Kot Kapura CHAK KALAYAN 2612006027/RC/84918 442 01/01/2019 0 0 0 0 0 0
43 FARIDKOT Kot Kapura CHAK KALAYAN 2612006027/RC/84918 520 11/01/2019 0 0 0 0 0 0
44 FARIDKOT Kot Kapura CHAK KALAYAN 2612006027/RC/84918 531 12/01/2019 0 0 0 0 0 0
45 FARIDKOT Kot Kapura CHAK KALAYAN 2612006027/RC/84918 578 01/01/2019 0 0 0 0 0 0
46 FARIDKOT Kot Kapura CHAK KALAYAN 2612006027/RC/84918 585 01/01/2019 0 0 0 0 0 0
47 FARIDKOT Kot Kapura CHAK KALAYAN 2612006027/RC/84918 586 01/01/2019 0 0 0 0 0 0
48 FARIDKOT Kot Kapura CHAK KALAYAN 2612006027/RC/84918 587 01/01/2019 0 0 0 0 0 0
49 FARIDKOT Kot Kapura CHAK KALAYAN 2612006027/RC/84918 588 01/01/2019 0 0 0 0 0 0
50 FARIDKOT Kot Kapura CHAK KALAYAN 2612006027/RC/84918 594 02/01/2019 0 0 0 0 0 0
51 FARIDKOT Kot Kapura CHAK KALAYAN 2612006027/RC/84918 596 02/01/2019 0 0 0 0 0 0
52 FARIDKOT Kot Kapura CHAK KALAYAN 2612006027/RC/84918 597 02/01/2019 0 0 0 0 0 0
53 FARIDKOT Kot Kapura CHAK KALAYAN 2612006027/RC/84918 599 02/01/2019 0 0 0 0 0 0
54 FARIDKOT Kot Kapura CHAK KALAYAN 2612006027/RC/84918 81 03/01/2019 0 0 0 0 0 0
55 FARIDKOT Kot Kapura CHAK KALAYAN 2612006027/RC/84918 82 03/01/2019 0 0 0 0 0 0
56 FARIDKOT Kot Kapura DASHMESH NAGAR PANJGARAI KALAN 2612006119/LD/9988989315 137 13/03/2019 0 0 0 0 0 0
57 FARIDKOT Kot Kapura DASHMESH NAGAR PANJGARAI KALAN 2612006119/LD/9988989315 140 14/03/2019 0 0 0 0 0 0
58 FARIDKOT Kot Kapura DASHMESH NAGAR PANJGARAI KALAN 2612006119/LD/9988989315 144 14/03/2019 0 0 0 0 0 0
59 FARIDKOT Kot Kapura DASHMESH NAGAR PANJGARAI KALAN 2612006119/LD/9988989315 258 14/03/2019 0 0 0 0 0 0
60 FARIDKOT Kot Kapura DASHMESH NAGAR PANJGARAI KALAN 2612006119/LD/9988990795 171 17/03/2019 0 0 0 0 0 0
61 FARIDKOT Kot Kapura DASHMESH NAGAR PANJGARAI KALAN 2612006119/LD/9988990795 172 17/03/2019 0 0 0 0 0 0
62 FARIDKOT Kot Kapura DASHMESH NAGAR PANJGARAI KALAN 2612006119/LD/9988990795 173 17/03/2019 0 0 0 0 0 0
63 FARIDKOT Kot Kapura DASHMESH NAGAR PANJGARAI KALAN 2612006119/LD/9988990795 174 17/03/2019 0 0 0 0 0 0
64 FARIDKOT Kot Kapura DASHMESH NAGAR PANJGARAI KALAN 2612006119/LD/9988990795 175 17/03/2019 0 0 0 0 0 0
65 FARIDKOT Kot Kapura DASHMESH NAGAR PANJGARAI KALAN 2612006119/LD/9988990795 176 17/03/2019 0 0 0 0 0 0
66 FARIDKOT Kot Kapura DASHMESH NAGAR PANJGARAI KALAN 2612006119/LD/9988990795 177 17/03/2019 0 0 0 0 0 0
67 FARIDKOT Kot Kapura DASHMESH NAGAR PANJGARAI KALAN 2612006119/RC/85172 432 22/11/2018 0 0 0 0 0 0
68 FARIDKOT Kot Kapura DASHMESH NAGAR PANJGARAI KALAN 2612006119/RC/85172 466 18/12/2018 0 0 0 0 0 0
69 FARIDKOT Kot Kapura DASHMESH NAGAR PANJGARAI KALAN 2612006119/RC/85172 470 19/12/2018 0 0 0 0 0 0
70 FARIDKOT Kot Kapura DASHMESH NAGAR PANJGARAI KALAN 2612006119/RC/85172 498 29/12/2018 0 0 0 0 0 0
71 FARIDKOT Kot Kapura DASHMESH NAGAR PANJGARAI KALAN 2612006119/RC/85172 537 22/01/2019 0 0 0 0 0 0
72 FARIDKOT Kot Kapura DASHMESH NAGAR PANJGARAI KALAN 2612006119/RC/85172 538 22/01/2019 0 0 0 0 0 0
73 FARIDKOT Kot Kapura DASHMESH NAGAR PANJGARAI KALAN 2612006119/RC/85172 539 23/01/2019 0 0 0 0 0 0
74 FARIDKOT Kot Kapura DASHMESH NAGAR PANJGARAI KALAN 2612006119/RC/85172 557 11/02/2019 0 0 0 0 0 0
75 FARIDKOT Kot Kapura DASHMESH NAGAR PANJGARAI KALAN 2612006119/RC/85172 558 11/02/2019 0 0 0 0 0 0
76 FARIDKOT Kot Kapura DASHMESH NAGAR PANJGARAI KALAN 2612006119/RC/85172 559 11/02/2019 0 0 0 0 0 0
77 FARIDKOT Kot Kapura DASHMESH NAGAR PANJGARAI KALAN 2612006119/RC/85172 561 12/02/2019 0 0 0 0 0 0
78 FARIDKOT Kot Kapura DASHMESH NAGAR PANJGARAI KALAN 2612006119/RC/85172 562 12/02/2019 0 0 0 0 0 0
79 FARIDKOT Kot Kapura DASHMESH NAGAR PANJGARAI KALAN 2612006119/RC/85172 563 12/02/2019 0 0 0 0 0 0
80 FARIDKOT Kot Kapura DASHMESH NAGAR PANJGARAI KALAN 2612006119/RC/85172 566 13/02/2019 0 0 0 0 0 0
81 FARIDKOT Kot Kapura DASHMESH NAGAR PANJGARAI KALAN 2612006119/RC/85172 567 13/02/2019 0 0 0 0 0 0
82 FARIDKOT Kot Kapura DASHMESH NAGAR PANJGARAI KALAN 2612006119/RC/85172 568 13/02/2019 0 0 0 0 0 0
83 FARIDKOT Kot Kapura DASHMESH NAGAR PANJGARAI KALAN 2612006119/RC/85172 967 13/03/2019 0 0 0 0 0 0
84 FARIDKOT Kot Kapura DHIMAAN WALI 2612006042/RC/83953 077 28/02/2019 0 0 0 0 0 0
85 FARIDKOT Kot Kapura DHIMAAN WALI 2612006042/RC/83953 078 28/02/2019 0 0 0 0 0 0
86 FARIDKOT Kot Kapura DHIMAAN WALI 2612006042/RC/83953 079 28/02/2019 0 0 0 0 0 0
87 FARIDKOT Kot Kapura DHIMAAN WALI 2612006042/RC/83953 080 28/02/2019 0 0 0 0 0 0
88 FARIDKOT Kot Kapura DHIMAAN WALI 2612006042/RC/83953 081 28/02/2019 0 0 0 0 0 0
89 FARIDKOT Kot Kapura DHIMAAN WALI 2612006042/RC/83953 082 28/02/2019 0 0 0 0 0 0
90 FARIDKOT Kot Kapura DHIMAAN WALI 2612006042/RC/83953 083 28/02/2019 0 0 0 0 0 0
91 FARIDKOT Kot Kapura DHIMAAN WALI 2612006042/RC/88874 105 10/03/2019 0 0 0 0 0 0
92 FARIDKOT Kot Kapura DHIMAAN WALI 2612006042/RC/88874 106 10/03/2019 0 0 0 0 0 0
93 FARIDKOT Kot Kapura DHIMAAN WALI 2612006042/RC/88874 107 10/03/2019 0 0 0 0 0 0
94 FARIDKOT Kot Kapura DHIMAAN WALI 2612006042/RC/88874 108 10/03/2019 0 0 0 0 0 0
95 FARIDKOT Kot Kapura DHIMAAN WALI 2612006042/RC/88874 109 10/03/2019 0 0 0 0 0 0
96 FARIDKOT Kot Kapura DHIMAAN WALI 2612006042/RC/88874 110 10/03/2019 0 0 0 0 0 0
97 FARIDKOT Kot Kapura DHIMAAN WALI 2612006042/RC/88874 111 10/03/2019 0 0 0 0 0 0
98 FARIDKOT Kot Kapura DHIMAAN WALI 2612006042/RC/88874 112 10/03/2019 0 0 0 0 0 0
99 FARIDKOT Kot Kapura DHIMAAN WALI 2612006042/RC/88874 113 10/03/2019 0 0 0 0 0 0
100 FARIDKOT Kot Kapura DHIMAAN WALI 2612006042/RC/88874 114 11/03/2019 0 0 0 0 0 0
101 FARIDKOT Kot Kapura DHIMAAN WALI 2612006042/RC/88874 115 11/03/2019 0 0 0 0 0 0
102 FARIDKOT Kot Kapura DHIMAAN WALI 2612006042/RC/88874 116 11/03/2019 0 0 0 0 0 0
103 FARIDKOT Kot Kapura DHIMAAN WALI 2612006042/RC/88874 117 11/03/2019 0 0 0 0 0 0
104 FARIDKOT Kot Kapura DHIMAAN WALI 2612006042/RC/88874 118 11/03/2019 0 0 0 0 0 0
105 FARIDKOT Kot Kapura DHIMAAN WALI 2612006042/RC/88874 119 11/03/2019 0 0 0 0 0 0
106 FARIDKOT Kot Kapura DHIMAAN WALI 2612006042/RC/9988985511 193 19/03/2019 0 0 0 0 0 0
107 FARIDKOT Kot Kapura DHIMAAN WALI 2612006042/RC/9988985511 194 19/03/2019 0 0 0 0 0 0
108 FARIDKOT Kot Kapura DHIMAAN WALI 2612006042/RC/9988985511 195 19/03/2019 0 0 0 0 0 0
109 FARIDKOT Kot Kapura DHIMAAN WALI 2612006042/RC/9988985511 196 19/03/2019 0 0 0 0 0 0
110 FARIDKOT Kot Kapura DUAREANA 2612006029/LD/81014 223 23/07/2018 0 0 0 0 0 0
111 FARIDKOT Kot Kapura DUAREANA 2612006029/LD/81014 268 05/08/2018 0 0 0 0 0 0
112 FARIDKOT Kot Kapura DUAREANA 2612006029/LD/81014 318 24/07/2018 0 0 0 0 0 0
113 FARIDKOT Kot Kapura DUAREANA 2612006029/LD/81014 448 02/01/2019 0 0 0 0 0 0
114 FARIDKOT Kot Kapura DUAREANA 2612006029/LD/81014 569 01/01/2019 0 0 0 0 0 0
115 FARIDKOT Kot Kapura DUAREANA 2612006029/LD/81014 608 03/01/2019 0 0 0 0 0 0
116 FARIDKOT Kot Kapura DUAREANA 2612006029/LD/81014 88 10/10/2018 0 0 0 0 0 0
117 FARIDKOT Kot Kapura DUAREANA 2612006029/LD/81030 446 02/01/2019 0 0 0 0 0 0
118 FARIDKOT Kot Kapura DUAREANA 2612006029/LD/81030 568 01/01/2019 0 0 0 0 0 0
119 FARIDKOT Kot Kapura DUAREANA 2612006029/LD/81030 87 10/10/2018 0 0 0 0 0 0
120 FARIDKOT Kot Kapura DUAREANA 2612006029/LD/81030 927 05/10/2018 0 0 0 0 0 0
121 FARIDKOT Kot Kapura DUAREANA 2612006029/LD/9988990658 186 18/03/2019 0 0 0 0 0 0
122 FARIDKOT Kot Kapura DUAREANA 2612006029/LD/9988990658 187 18/03/2019 0 0 0 0 0 0
123 FARIDKOT Kot Kapura DUAREANA 2612006029/LD/9988990658 188 18/03/2019 0 0 0 0 0 0
124 FARIDKOT Kot Kapura DUAREANA 2612006029/LD/9988990658 189 18/03/2019 0 0 0 0 0 0
125 FARIDKOT Kot Kapura DUAREANA 2612006029/LD/9988990658 190 18/03/2019 0 0 0 0 0 0
126 FARIDKOT Kot Kapura DUAREANA 2612006029/RC/85044 496 16/02/2019 0 0 0 0 0 0
127 FARIDKOT Kot Kapura DUAREANA 2612006029/RC/85044 537 13/01/2019 0 0 0 0 0 0
128 FARIDKOT Kot Kapura DUAREANA 2612006029/RC/85044 540 14/01/2019 0 0 0 0 0 0
129 FARIDKOT Kot Kapura DUAREANA 2612006029/RC/85044 762 28/02/2019 0 0 0 0 0 0
130 FARIDKOT Kot Kapura DUAREANA 2612006029/RC/85044 872 16/02/2019 0 0 0 0 0 0
131 FARIDKOT Kot Kapura DUAREANA 2612006029/RC/85044 883 17/02/2019 0 0 0 0 0 0
132 FARIDKOT Kot Kapura DUAREANA 2612006029/RC/85044 886 17/02/2019 0 0 0 0 0 0
133 FARIDKOT Kot Kapura DUAREANA 2612006029/RC/85044 98 14/01/2019 0 0 0 0 0 0
134 FARIDKOT Kot Kapura GHANIA WALA 2612006076/RS/4508 00072 10/04/2018 0 0 0 0 0 0
135 FARIDKOT Kot Kapura HARI NOU 2612006070/RC/83827 49 12/06/2018 0 0 0 0 0 0
136 FARIDKOT Kot Kapura HARI NOU 2612006070/RC/83827 584 01/01/2019 0 0 0 0 0 0
137 FARIDKOT Kot Kapura HARI NOU 2612006070/RC/83827 67 02/07/2018 0 0 0 0 0 0
138 FARIDKOT Kot Kapura HARI NOU 2612006070/RC/83827 931 06/10/2018 0 0 0 0 0 0
139 FARIDKOT Kot Kapura HARI NOU 2612006070/RC/84745 552 28/02/2019 0 0 0 0 0 0
140 FARIDKOT Kot Kapura HARI NOU 2612006070/RC/84745 761 28/02/2019 0 0 0 0 0 0
141 FARIDKOT Kot Kapura HARI NOU 2612006070/RC/84745 863 16/02/2019 0 0 0 0 0 0
142 FARIDKOT Kot Kapura HARI NOU 2612006070/RC/84745 864 16/02/2019 0 0 0 0 0 0
143 FARIDKOT Kot Kapura HARI NOU 2612006070/RC/84745 865 16/02/2019 0 0 0 0 0 0
144 FARIDKOT Kot Kapura HARI NOU 2612006070/RC/84745 866 16/02/2019 0 0 0 0 0 0
145 FARIDKOT Kot Kapura HARI NOU 2612006070/RC/84745 867 16/02/2019 0 0 0 0 0 0
146 FARIDKOT Kot Kapura HARI NOU 2612006070/RC/84745 868 16/02/2019 0 0 0 0 0 0
147 FARIDKOT Kot Kapura HARI NOU 2612006070/RC/84745 885 17/02/2019 0 0 0 0 0 0
148 FARIDKOT Kot Kapura HARI NOU 2612006070/RC/84745 97 14/01/2019 0 0 0 0 0 0
149 FARIDKOT Kot Kapura HARI NOU 2612006070/RC/84746 308 15/09/2018 0 0 0 0 0 0
150 FARIDKOT Kot Kapura HARI NOU 2612006070/RC/84746 368 10/12/2018 0 0 0 0 0 0
151 FARIDKOT Kot Kapura HARI NOU 2612006070/RC/84746 453 04/01/2019 0 0 0 0 0 0
152 FARIDKOT Kot Kapura HARI NOU 2612006070/RC/84746 530 12/01/2019 0 0 0 0 0 0
153 FARIDKOT Kot Kapura HARI NOU 2612006070/RC/84746 68 21/08/2018 0 0 0 0 0 0
154 FARIDKOT Kot Kapura HARI NOU 2612006070/RC/84746 69 21/08/2018 0 0 0 0 0 0
155 FARIDKOT Kot Kapura HARI NOU 2612006070/RC/84746 928 05/10/2018 0 0 0 0 0 0
156 FARIDKOT Kot Kapura HARI NOU 2612006070/RC/85843 100 15/01/2019 0 0 0 0 0 0
157 FARIDKOT Kot Kapura HARI NOU 2612006070/RC/85843 101 15/01/2019 0 0 0 0 0 0
158 FARIDKOT Kot Kapura HARI NOU 2612006070/RC/85843 144 04/03/2019 0 0 0 0 0 0
159 FARIDKOT Kot Kapura HARI NOU 2612006070/RC/85843 362 05/11/2018 0 0 0 0 0 0
160 FARIDKOT Kot Kapura HARI NOU 2612006070/RC/85843 366 06/11/2018 0 0 0 0 0 0
161 FARIDKOT Kot Kapura HARI NOU 2612006070/RC/85843 370 07/11/2018 0 0 0 0 0 0
162 FARIDKOT Kot Kapura HARI NOU 2612006070/RC/85843 372 07/11/2018 0 0 0 0 0 0
163 FARIDKOT Kot Kapura HARI NOU 2612006070/RC/85843 377 08/11/2018 0 0 0 0 0 0
164 FARIDKOT Kot Kapura HARI NOU 2612006070/RC/85843 381 09/11/2018 0 0 0 0 0 0
165 FARIDKOT Kot Kapura HARI NOU 2612006070/RC/85843 382 10/11/2018 0 0 0 0 0 0
166 FARIDKOT Kot Kapura HARI NOU 2612006070/RC/85843 384 10/11/2018 0 0 0 0 0 0
167 FARIDKOT Kot Kapura HARI NOU 2612006070/RC/85843 388 11/11/2018 0 0 0 0 0 0
168 FARIDKOT Kot Kapura HARI NOU 2612006070/RC/85843 389 11/11/2018 0 0 0 0 0 0
169 FARIDKOT Kot Kapura HARI NOU 2612006070/RC/85843 390 11/11/2018 0 0 0 0 0 0
170 FARIDKOT Kot Kapura HARI NOU 2612006070/RC/85843 392 12/11/2018 0 0 0 0 0 0
171 FARIDKOT Kot Kapura HARI NOU 2612006070/RC/85843 393 12/11/2018 0 0 0 0 0 0
172 FARIDKOT Kot Kapura HARI NOU 2612006070/RC/85843 394 12/11/2018 0 0 0 0 0 0
173 FARIDKOT Kot Kapura HARI NOU 2612006070/RC/85843 396 13/11/2018 0 0 0 0 0 0
174 FARIDKOT Kot Kapura HARI NOU 2612006070/RC/85843 397 13/11/2018 0 0 0 0 0 0
175 FARIDKOT Kot Kapura HARI NOU 2612006070/RC/85843 529 12/01/2019 0 0 0 0 0 0
176 FARIDKOT Kot Kapura HARI NOU 2612006070/RC/85843 536 13/01/2019 0 0 0 0 0 0
177 FARIDKOT Kot Kapura HARI NOU 2612006070/RC/85843 541 14/01/2019 0 0 0 0 0 0
178 FARIDKOT Kot Kapura HARI NOU 2612006070/RC/85843 765 28/02/2019 0 0 0 0 0 0
179 FARIDKOT Kot Kapura HARI NOU 2612006070/RC/85843 869 16/02/2019 0 0 0 0 0 0
180 FARIDKOT Kot Kapura HARI NOU 2612006070/RC/85843 870 16/02/2019 0 0 0 0 0 0
181 FARIDKOT Kot Kapura HARI NOU 2612006070/RC/85843 871 16/02/2019 0 0 0 0 0 0
182 FARIDKOT Kot Kapura HARI NOU 2612006070/RC/85843 884 17/02/2019 0 0 0 0 0 0
183 FARIDKOT Kot Kapura JALALEANA 2612006030/LD/79249 015 12/04/2018 0 0 0 0 0 0
184 FARIDKOT Kot Kapura JEON WALA 2612006081/FP/8151 492 15/02/2019 0 0 0 0 0 0
185 FARIDKOT Kot Kapura JEON WALA 2612006081/FP/8172 108 20/01/2019 0 0 0 0 0 0
186 FARIDKOT Kot Kapura JEON WALA 2612006081/FP/8172 109 19/01/2019 0 0 0 0 0 0
187 FARIDKOT Kot Kapura JEON WALA 2612006081/FP/8172 111 01/01/2019 0 0 0 0 0 0
188 FARIDKOT Kot Kapura JEON WALA 2612006081/FP/8172 495 16/02/2019 0 0 0 0 0 0
189 FARIDKOT Kot Kapura JEON WALA 2612006081/FP/8172 497 17/02/2019 0 0 0 0 0 0
190 FARIDKOT Kot Kapura JEON WALA 2612006081/FP/8172 499 01/03/2019 0 0 0 0 0 0
191 FARIDKOT Kot Kapura JEON WALA 2612006081/RC/87967 139 23/02/2019 0 0 0 0 0 0
192 FARIDKOT Kot Kapura JEON WALA 2612006081/RC/87967 291 25/02/2019 0 0 0 0 0 0
193 FARIDKOT Kot Kapura JEON WALA 2612006081/RC/87967 292 25/02/2019 0 0 0 0 0 0
194 FARIDKOT Kot Kapura JEON WALA 2612006081/RC/87967 465 25/02/2019 0 0 0 0 0 0
195 FARIDKOT Kot Kapura JEON WALA 2612006081/RC/87967 466 26/02/2019 0 0 0 0 0 0
196 FARIDKOT Kot Kapura JEON WALA 2612006081/RC/87967 467 27/02/2019 0 0 0 0 0 0
197 FARIDKOT Kot Kapura KHARA 2612006065/RC/82661 210 23/01/2019 0 0 0 0 0 0
198 FARIDKOT Kot Kapura KHARA 2612006065/RC/82661 216 23/01/2019 0 0 0 0 0 0
199 FARIDKOT Kot Kapura KHARA 2612006065/RC/82661 267 04/08/2018 0 0 0 0 0 0
200 FARIDKOT Kot Kapura KHARA 2612006065/RC/82661 332 11/01/2019 0 0 0 0 0 0
201 FARIDKOT Kot Kapura KHARA 2612006065/RC/82661 333 12/01/2019 0 0 0 0 0 0
202 FARIDKOT Kot Kapura KHARA 2612006065/RC/82661 403 11/09/2018 0 0 0 0 0 0
203 FARIDKOT Kot Kapura KHARA 2612006065/RC/82661 433 06/10/2018 0 0 0 0 0 0
204 FARIDKOT Kot Kapura KHARA 2612006065/RC/82661 521 11/01/2019 0 0 0 0 0 0
205 FARIDKOT Kot Kapura KHARA 2612006065/RC/82661 527 12/01/2019 0 0 0 0 0 0
206 FARIDKOT Kot Kapura KHARA 2612006065/RC/82661 581 01/01/2019 0 0 0 0 0 0
207 FARIDKOT Kot Kapura KHARA 2612006065/RC/82661 77 16/07/2018 0 0 0 0 0 0
208 FARIDKOT Kot Kapura KHARA 2612006065/RC/82661 78 16/07/2018 0 0 0 0 0 0
209 FARIDKOT Kot Kapura KHARA 2612006065/RC/83076 479 06/02/2019 0 0 0 0 0 0
210 FARIDKOT Kot Kapura KHARA 2612006065/RC/83076 559 01/03/2019 0 0 0 0 0 0
211 FARIDKOT Kot Kapura KHARA 2612006065/RC/83076 62 27/06/2018 0 0 0 0 0 0
212 FARIDKOT Kot Kapura KHARA 2612006065/RC/83076 926 05/10/2018 0 0 0 0 0 0
213 FARIDKOT Kot Kapura KHARA 2612006065/RC/83076 932 06/10/2018 0 0 0 0 0 0
214 FARIDKOT Kot Kapura KHARA 2612006065/RC/83076 947 13/10/2018 0 0 0 0 0 0
215 FARIDKOT Kot Kapura KHARA 2612006065/RC/83076 955 16/10/2018 0 0 0 0 0 0
216 FARIDKOT Kot Kapura KHARA 2612006065/RC/83076 960 22/10/2018 0 0 0 0 0 0
217 FARIDKOT Kot Kapura KHARA 2612006065/RC/83316 207 20/07/2018 0 0 0 0 0 0
218 FARIDKOT Kot Kapura KHARA 2612006065/RC/83316 441 01/01/2019 0 0 0 0 0 0
219 FARIDKOT Kot Kapura KHARA 2612006065/RC/83316 574 01/01/2019 0 0 0 0 0 0
220 FARIDKOT Kot Kapura KHARA 2612006065/RC/83316 580 01/01/2019 0 0 0 0 0 0
221 FARIDKOT Kot Kapura KHARA 2612006065/RC/83316 79 18/07/2018 0 0 0 0 0 0
222 FARIDKOT Kot Kapura KHARA 2612006065/RC/84747 216 22/08/2018 0 0 0 0 0 0
223 FARIDKOT Kot Kapura KHARA 2612006065/RC/84747 217 22/08/2018 0 0 0 0 0 0
224 FARIDKOT Kot Kapura KHARA 2612006065/RC/84747 246 30/08/2018 0 0 0 0 0 0
225 FARIDKOT Kot Kapura KHARA 2612006065/RC/84747 247 30/08/2018 0 0 0 0 0 0
226 FARIDKOT Kot Kapura KHARA 2612006065/RC/84747 248 30/08/2018 0 0 0 0 0 0
227 FARIDKOT Kot Kapura KHARA 2612006065/RC/84747 266 24/08/2018 0 0 0 0 0 0
228 FARIDKOT Kot Kapura KHARA 2612006065/RC/84747 334 13/01/2019 0 0 0 0 0 0
229 FARIDKOT Kot Kapura KHARA 2612006065/RC/84747 335 14/01/2019 0 0 0 0 0 0
230 FARIDKOT Kot Kapura KHARA 2612006065/RC/84747 553 28/02/2019 0 0 0 0 0 0
231 FARIDKOT Kot Kapura KHARA 2612006065/RC/84747 759 28/02/2019 0 0 0 0 0 0
232 FARIDKOT Kot Kapura KHARA 2612006065/RC/84747 760 28/02/2019 0 0 0 0 0 0
233 FARIDKOT Kot Kapura KHARA 2612006065/RC/84747 846 15/02/2019 0 0 0 0 0 0
234 FARIDKOT Kot Kapura KHARA 2612006065/RC/84747 847 15/02/2019 0 0 0 0 0 0
235 FARIDKOT Kot Kapura KHARA 2612006065/RC/84747 848 15/02/2019 0 0 0 0 0 0
236 FARIDKOT Kot Kapura KHARA 2612006065/RC/84747 849 15/02/2019 0 0 0 0 0 0
237 FARIDKOT Kot Kapura KHARA 2612006065/RC/84747 850 15/02/2019 0 0 0 0 0 0
238 FARIDKOT Kot Kapura KHARA 2612006065/RC/84747 851 15/02/2019 0 0 0 0 0 0
239 FARIDKOT Kot Kapura KHARA 2612006065/RC/84747 91 10/01/2019 0 0 0 0 0 0
240 FARIDKOT Kot Kapura KHARA 2612006065/RC/84747 92 10/01/2019 0 0 0 0 0 0
241 FARIDKOT Kot Kapura KHARA 2612006065/RC/84747 93 10/01/2019 0 0 0 0 0 0
242 FARIDKOT Kot Kapura KHARA 2612006065/RC/87977 136 03/03/2019 0 0 0 0 0 0
243 FARIDKOT Kot Kapura KHARA 2612006065/RC/87977 138 03/03/2019 0 0 0 0 0 0
244 FARIDKOT Kot Kapura KHARA 2612006065/RC/87977 141 04/03/2019 0 0 0 0 0 0
245 FARIDKOT Kot Kapura KHARA 2612006065/RC/87977 506 08/03/2019 0 0 0 0 0 0
246 FARIDKOT Kot Kapura KHARA 2612006065/RC/87977 509 10/03/2019 0 0 0 0 0 0
247 FARIDKOT Kot Kapura KHARA 2612006065/RC/87977 547 15/01/2019 0 0 0 0 0 0
248 FARIDKOT Kot Kapura KHARA 2612006065/RC/87977 548 18/01/2019 0 0 0 0 0 0
249 FARIDKOT Kot Kapura KHARA 2612006065/RC/87977 549 18/01/2019 0 0 0 0 0 0
250 FARIDKOT Kot Kapura KHARA 2612006065/RC/87977 568 24/01/2019 0 0 0 0 0 0
251 FARIDKOT Kot Kapura KHARA 2612006065/RC/87977 569 24/01/2019 0 0 0 0 0 0
252 FARIDKOT Kot Kapura KHARA 2612006065/RC/87977 570 25/01/2019 0 0 0 0 0 0
253 FARIDKOT Kot Kapura KHARA 2612006065/RC/87977 573 26/01/2019 0 0 0 0 0 0
254 FARIDKOT Kot Kapura KHARA 2612006065/RC/87977 575 28/01/2019 0 0 0 0 0 0
255 FARIDKOT Kot Kapura KHARA 2612006065/RC/87977 603 10/02/2019 0 0 0 0 0 0
256 FARIDKOT Kot Kapura KHARA 2612006065/RC/87977 604 10/02/2019 0 0 0 0 0 0
257 FARIDKOT Kot Kapura KHARA 2612006065/RC/87977 970 08/03/2019 0 0 0 0 0 0
258 FARIDKOT Kot Kapura KHARA 2612006065/RC/87977 978 13/03/2019 0 0 0 0 0 0
259 FARIDKOT Kot Kapura KHARA 2612006065/RC/87977 979 14/03/2019 0 0 0 0 0 0
260 FARIDKOT Kot Kapura KHARA 2612006065/RC/87977 980 15/03/2019 0 0 0 0 0 0
261 FARIDKOT Kot Kapura KHARA PACHHMI 2612006109/RC/87961 139 04/03/2019 0 0 0 0 0 0
262 FARIDKOT Kot Kapura KHARA PACHHMI 2612006109/RC/87961 142 04/03/2019 0 0 0 0 0 0
263 FARIDKOT Kot Kapura KHARA PACHHMI 2612006109/RC/87961 510 11/03/2019 0 0 0 0 0 0
264 FARIDKOT Kot Kapura KHARA PACHHMI 2612006109/RC/87961 558 01/03/2019 0 0 0 0 0 0
265 FARIDKOT Kot Kapura KHARA PACHHMI 2612006109/RC/87961 971 08/03/2019 0 0 0 0 0 0
266 FARIDKOT Kot Kapura KHARA PACHHMI 2612006109/RC/87961 972 08/03/2019 0 0 0 0 0 0
267 FARIDKOT Kot Kapura KHARA PACHHMI 2612006109/RC/87961 973 09/03/2019 0 0 0 0 0 0
268 FARIDKOT Kot Kapura KHARA PACHHMI 2612006109/RC/87961 974 10/03/2019 0 0 0 0 0 0
269 FARIDKOT Kot Kapura KHARA PACHHMI 2612006109/RC/87961 975 11/03/2019 0 0 0 0 0 0
270 FARIDKOT Kot Kapura KHARA PACHHMI 2612006109/RC/87961 977 13/03/2019 0 0 0 0 0 0
271 FARIDKOT Kot Kapura KOHARWALA 2612006061/LD/9988988744 488 11/02/2019 0 0 0 0 0 0
272 FARIDKOT Kot Kapura KOHARWALA 2612006061/LD/9988988744 764 28/02/2019 0 0 0 0 0 0
273 FARIDKOT Kot Kapura KOHARWALA 2612006061/LD/9988988744 852 15/02/2019 0 0 0 0 0 0
274 FARIDKOT Kot Kapura KOHARWALA 2612006061/LD/9988988744 853 15/02/2019 0 0 0 0 0 0
275 FARIDKOT Kot Kapura KOHARWALA 2612006061/LD/9988988744 854 15/02/2019 0 0 0 0 0 0
276 FARIDKOT Kot Kapura KOHARWALA 2612006061/LD/9988988744 855 15/02/2019 0 0 0 0 0 0
277 FARIDKOT Kot Kapura KOHARWALA 2612006061/LD/9988988744 858 16/02/2019 0 0 0 0 0 0
278 FARIDKOT Kot Kapura KOHARWALA 2612006061/LD/9988988744 859 16/02/2019 0 0 0 0 0 0
279 FARIDKOT Kot Kapura KOHARWALA 2612006061/LD/9988988744 860 16/02/2019 0 0 0 0 0 0
280 FARIDKOT Kot Kapura KOHARWALA 2612006061/LD/9988988744 861 16/02/2019 0 0 0 0 0 0
281 FARIDKOT Kot Kapura KOHARWALA 2612006061/LD/9988988744 862 16/02/2019 0 0 0 0 0 0
282 FARIDKOT Kot Kapura KOHARWALA 2612006061/LD/9988988744 876 17/02/2019 0 0 0 0 0 0
283 FARIDKOT Kot Kapura KOHARWALA 2612006061/LD/9988988744 877 17/02/2019 0 0 0 0 0 0
284 FARIDKOT Kot Kapura KOHARWALA 2612006061/LD/9988988744 878 17/02/2019 0 0 0 0 0 0
285 FARIDKOT Kot Kapura KOHARWALA 2612006061/LD/9988988744 879 17/02/2019 0 0 0 0 0 0
286 FARIDKOT Kot Kapura KOHARWALA 2612006061/LD/9988988744 880 17/02/2019 0 0 0 0 0 0
287 FARIDKOT Kot Kapura KOHARWALA 2612006061/LD/9988988744 881 17/02/2019 0 0 0 0 0 0
288 FARIDKOT Kot Kapura KOHARWALA 2612006061/LD/9988988744 94 29/01/2019 0 0 0 0 0 0
289 FARIDKOT Kot Kapura KOHARWALA 2612006061/LD/9988988744 95 29/01/2019 0 0 0 0 0 0
290 FARIDKOT Kot Kapura KOHARWALA 2612006061/RC/83009 206 02/07/2018 0 0 0 0 0 0
291 FARIDKOT Kot Kapura KOHARWALA 2612006061/RC/83009 369 10/12/2018 0 0 0 0 0 0
292 FARIDKOT Kot Kapura KOHARWALA 2612006061/RC/83009 451 04/01/2019 0 0 0 0 0 0
293 FARIDKOT Kot Kapura KOHARWALA 2612006061/RC/83009 534 13/01/2019 0 0 0 0 0 0
294 FARIDKOT Kot Kapura KOHARWALA 2612006061/RC/83009 538 13/01/2019 0 0 0 0 0 0
295 FARIDKOT Kot Kapura KOHARWALA 2612006061/RC/83009 539 14/01/2019 0 0 0 0 0 0
296 FARIDKOT Kot Kapura KOHARWALA 2612006061/RC/83009 542 14/01/2019 0 0 0 0 0 0
297 FARIDKOT Kot Kapura KOHARWALA 2612006061/RC/83009 582 01/01/2019 0 0 0 0 0 0
298 FARIDKOT Kot Kapura KOHARWALA 2612006061/RC/83009 70 03/07/2018 0 0 0 0 0 0
299 FARIDKOT Kot Kapura KOHARWALA 2612006061/RC/83777 213 23/01/2019 0 0 0 0 0 0
300 FARIDKOT Kot Kapura KOHARWALA 2612006061/RC/83777 305 15/09/2018 0 0 0 0 0 0
301 FARIDKOT Kot Kapura KOHARWALA 2612006061/RC/83777 336 15/01/2019 0 0 0 0 0 0
302 FARIDKOT Kot Kapura KOHARWALA 2612006061/RC/83777 337 22/11/2018 0 0 0 0 0 0
303 FARIDKOT Kot Kapura KOHARWALA 2612006061/RC/83777 421 17/09/2018 0 0 0 0 0 0
304 FARIDKOT Kot Kapura KOHARWALA 2612006061/RC/83777 425 21/09/2018 0 0 0 0 0 0
305 FARIDKOT Kot Kapura KOHARWALA 2612006061/RC/83777 522 11/01/2019 0 0 0 0 0 0
306 FARIDKOT Kot Kapura KOHARWALA 2612006061/RC/83777 523 11/01/2019 0 0 0 0 0 0
307 FARIDKOT Kot Kapura KOHARWALA 2612006061/RC/83777 538 18/01/2019 0 0 0 0 0 0
308 FARIDKOT Kot Kapura KOHARWALA 2612006061/RC/83777 593 02/01/2019 0 0 0 0 0 0
309 FARIDKOT Kot Kapura KOHARWALA 2612006061/RC/83777 610 03/01/2019 0 0 0 0 0 0
310 FARIDKOT Kot Kapura KOHARWALA 2612006061/RC/83777 75 25/07/2018 0 0 0 0 0 0
311 FARIDKOT Kot Kapura KOHARWALA 2612006061/RC/83777 76 25/07/2018 0 0 0 0 0 0
312 FARIDKOT Kot Kapura KOHARWALA 2612006061/RC/84815 208 21/07/2018 0 0 0 0 0 0
313 FARIDKOT Kot Kapura KOHARWALA 2612006061/RC/84815 214 23/01/2019 0 0 0 0 0 0
314 FARIDKOT Kot Kapura KOHARWALA 2612006061/RC/84815 225 25/07/2018 0 0 0 0 0 0
315 FARIDKOT Kot Kapura KOHARWALA 2612006061/RC/84815 227 25/07/2018 0 0 0 0 0 0
316 FARIDKOT Kot Kapura KOHARWALA 2612006061/RC/84815 229 26/07/2018 0 0 0 0 0 0
317 FARIDKOT Kot Kapura KOHARWALA 2612006061/RC/84815 230 26/07/2018 0 0 0 0 0 0
318 FARIDKOT Kot Kapura KOHARWALA 2612006061/RC/84815 251 01/08/2018 0 0 0 0 0 0
319 FARIDKOT Kot Kapura KOHARWALA 2612006061/RC/84815 252 01/08/2018 0 0 0 0 0 0
320 FARIDKOT Kot Kapura KOHARWALA 2612006061/RC/84815 260 02/08/2018 0 0 0 0 0 0
321 FARIDKOT Kot Kapura KOHARWALA 2612006061/RC/84815 275 06/08/2018 0 0 0 0 0 0
322 FARIDKOT Kot Kapura KOHARWALA 2612006061/RC/84815 276 07/08/2018 0 0 0 0 0 0
323 FARIDKOT Kot Kapura KOHARWALA 2612006061/RC/84815 292 09/08/2018 0 0 0 0 0 0
324 FARIDKOT Kot Kapura KOHARWALA 2612006061/RC/84815 293 09/08/2018 0 0 0 0 0 0
325 FARIDKOT Kot Kapura KOHARWALA 2612006061/RC/84815 306 12/08/2018 0 0 0 0 0 0
326 FARIDKOT Kot Kapura KOHARWALA 2612006061/RC/84815 307 12/08/2018 0 0 0 0 0 0
327 FARIDKOT Kot Kapura KOHARWALA 2612006061/RC/84815 414 15/09/2018 0 0 0 0 0 0
328 FARIDKOT Kot Kapura KOHARWALA 2612006061/RC/84815 526 11/01/2019 0 0 0 0 0 0
329 FARIDKOT Kot Kapura KOHARWALA 2612006061/RC/84815 544 14/01/2019 0 0 0 0 0 0
330 FARIDKOT Kot Kapura KOHARWALA 2612006061/RC/84815 545 15/01/2019 0 0 0 0 0 0
331 FARIDKOT Kot Kapura KOHARWALA 2612006061/RC/84815 583 01/01/2019 0 0 0 0 0 0
332 FARIDKOT Kot Kapura KOHARWALA 2612006061/RC/84815 71 23/07/2018 0 0 0 0 0 0
333 FARIDKOT Kot Kapura KOHARWALA 2612006061/RC/84815 73 24/07/2018 0 0 0 0 0 0
334 FARIDKOT Kot Kapura KOHARWALA 2612006061/RC/84815 74 24/07/2018 0 0 0 0 0 0
335 FARIDKOT Kot Kapura KOTHE BAHAMAN WALA 2612006089/RC/81297 307 15/09/2018 0 0 0 0 0 0
336 FARIDKOT Kot Kapura KOTHE BAHAMAN WALA 2612006089/RC/81297 309 16/09/2018 0 0 0 0 0 0
337 FARIDKOT Kot Kapura KOTHE BAHAMAN WALA 2612006089/RC/81297 452 04/01/2019 0 0 0 0 0 0
338 FARIDKOT Kot Kapura KOTHE BAHAMAN WALA 2612006089/RC/81297 590 01/01/2019 0 0 0 0 0 0
339 FARIDKOT Kot Kapura KOTHE BAHAMAN WALA 2612006089/RC/81297 612 10/02/2019 0 0 0 0 0 0
340 FARIDKOT Kot Kapura KOTHE BAHAMAN WALA 2612006089/RC/81297 66 01/07/2018 0 0 0 0 0 0
341 FARIDKOT Kot Kapura KOTHE DHARIWAL 2612006022/RC/9988989723 178 17/03/2019 0 0 0 0 0 0
342 FARIDKOT Kot Kapura KOTHE DHARIWAL 2612006022/RC/9988989723 179 17/03/2019 0 0 0 0 0 0
343 FARIDKOT Kot Kapura KOTHE DHARIWAL 2612006022/RC/9988989723 180 17/03/2019 0 0 0 0 0 0
344 FARIDKOT Kot Kapura KOTHE DHARIWAL 2612006022/RC/9988989723 181 17/03/2019 0 0 0 0 0 0
345 FARIDKOT Kot Kapura KOTHE DHARIWAL 2612006022/RC/9988989723 182 17/03/2019 0 0 0 0 0 0
346 FARIDKOT Kot Kapura KOTHE DHARIWAL 2612006022/RC/9988989723 183 17/03/2019 0 0 0 0 0 0
347 FARIDKOT Kot Kapura KOTHE DHARIWAL 2612006022/RC/9988989723 184 17/03/2019 0 0 0 0 0 0
348 FARIDKOT Kot Kapura KOTHE DHARIWAL 2612006022/RC/9988989723 185 17/03/2019 0 0 0 0 0 0
349 FARIDKOT Kot Kapura MOUR 2612006059/RC/87973 120 12/03/2019 0 0 0 0 0 0
350 FARIDKOT Kot Kapura MOUR 2612006059/RC/87973 121 12/03/2019 0 0 0 0 0 0
351 FARIDKOT Kot Kapura MOUR 2612006059/RC/87973 125 12/03/2019 0 0 0 0 0 0
352 FARIDKOT Kot Kapura MOUR 2612006059/RC/87973 126 12/03/2019 0 0 0 0 0 0
353 FARIDKOT Kot Kapura MOUR 2612006059/RC/87973 127 12/03/2019 0 0 0 0 0 0
354 FARIDKOT Kot Kapura MOUR 2612006059/RC/87973 128 12/03/2019 0 0 0 0 0 0
355 FARIDKOT Kot Kapura MOUR 2612006059/RC/87973 129 13/03/2019 0 0 0 0 0 0
356 FARIDKOT Kot Kapura MOUR 2612006059/RC/87973 130 13/03/2019 0 0 0 0 0 0
357 FARIDKOT Kot Kapura MOUR 2612006059/RC/87973 131 13/03/2019 0 0 0 0 0 0
358 FARIDKOT Kot Kapura MOUR 2612006059/RC/87973 132 13/03/2019 0 0 0 0 0 0
359 FARIDKOT Kot Kapura MOUR 2612006059/RC/87973 133 13/03/2019 0 0 0 0 0 0
360 FARIDKOT Kot Kapura MOUR 2612006059/RC/87973 134 13/03/2019 0 0 0 0 0 0
361 FARIDKOT Kot Kapura MOUR 2612006059/RC/87973 135 13/03/2019 0 0 0 0 0 0
362 FARIDKOT Kot Kapura MOUR 2612006059/RC/87973 136 13/03/2019 0 0 0 0 0 0
363 FARIDKOT Kot Kapura MOUR 2612006059/RC/87973 141 12/03/2019 0 0 0 0 0 0
364 FARIDKOT Kot Kapura MOUR 2612006059/RC/87973 256 12/03/2019 0 0 0 0 0 0
365 FARIDKOT Kot Kapura MOUR 2612006059/RC/87973 257 12/03/2019 0 0 0 0 0 0
366 FARIDKOT Kot Kapura PANJ GRAIN KALAN 2612006083/LD/9988985210 600 14/03/2019 0 0 0 0 0 0
367 FARIDKOT Kot Kapura PANJ GRAIN KALAN 2612006083/LD/9988985210 628 31/03/2019 0 0 0 0 0 0
368 FARIDKOT Kot Kapura PANJ GRAIN KALAN 2612006083/LD/9988985210 629 31/03/2019 0 0 0 0 0 0
369 FARIDKOT Kot Kapura PANJ GRAIN KALAN 2612006083/LD/9988985210 630 31/03/2019 0 0 0 0 0 0
370 FARIDKOT Kot Kapura PANJ GRAIN KALAN 2612006083/LD/9988985210 67 27/03/2019 0 0 0 0 0 0
371 FARIDKOT Kot Kapura PANJ GRAIN KALAN 2612006083/LD/9988985210 966 13/03/2019 0 0 0 0 0 0
372 FARIDKOT Kot Kapura PANJ GRAIN KALAN 2612006083/RC/87978 556 11/02/2019 0 0 0 0 0 0
373 FARIDKOT Kot Kapura PANJ GRAIN KALAN 2612006083/RC/87978 560 11/02/2019 0 0 0 0 0 0
374 FARIDKOT Kot Kapura PANJ GRAIN KALAN 2612006083/RC/87978 564 12/02/2019 0 0 0 0 0 0
375 FARIDKOT Kot Kapura PANJ GRAIN KALAN 2612006083/RC/87978 565 12/02/2019 0 0 0 0 0 0
376 FARIDKOT Kot Kapura PANJ GRAIN KALAN 2612006083/RC/87978 595 12/03/2019 0 0 0 0 0 0
377 FARIDKOT Kot Kapura PANJ GRAIN KALAN 2612006083/RC/87978 596 12/03/2019 0 0 0 0 0 0
378 FARIDKOT Kot Kapura PANJ GRAIN KALAN 2612006083/RC/87978 597 13/03/2019 0 0 0 0 0 0
379 FARIDKOT Kot Kapura PANJ GRAIN KALAN 2612006083/RC/87978 598 13/03/2019 0 0 0 0 0 0
380 FARIDKOT Kot Kapura PANJ GRAIN KALAN 2612006083/RC/87978 965 13/03/2019 0 0 0 0 0 0
381 FARIDKOT Kot Kapura PHIDE KHURAD 2612006012/LD/9988985201 084 01/03/2019 0 0 0 0 0 0
382 FARIDKOT Kot Kapura PHIDE KHURAD 2612006012/LD/9988985201 085 01/03/2019 0 0 0 0 0 0
383 FARIDKOT Kot Kapura PHIDE KHURAD 2612006012/LD/9988985201 086 01/03/2019 0 0 0 0 0 0
384 FARIDKOT Kot Kapura PHIDE KHURAD 2612006012/LD/9988985201 087 01/03/2019 0 0 0 0 0 0
385 FARIDKOT Kot Kapura PHIDE KHURAD 2612006012/LD/9988985201 088 01/03/2019 0 0 0 0 0 0
386 FARIDKOT Kot Kapura PHIDE KHURAD 2612006012/LD/9988985201 089 01/03/2019 0 0 0 0 0 0
387 FARIDKOT Kot Kapura PHIDE KHURAD 2612006012/LD/9988985201 1080 08/02/2019 0 0 0 0 0 0
388 FARIDKOT Kot Kapura PHIDE KHURAD 2612006012/RC/76201 243 29/07/2018 0 0 0 0 0 0
389 FARIDKOT Kot Kapura PHIDE KHURAD 2612006012/RC/76201 310 12/08/2018 0 0 0 0 0 0
390 FARIDKOT Kot Kapura PHIDE KHURAD 2612006012/RC/76201 311 22/07/2018 0 0 0 0 0 0
391 FARIDKOT Kot Kapura PHIDE KHURAD 2612006012/RC/76201 337 20/08/2018 0 0 0 0 0 0
392 FARIDKOT Kot Kapura PHIDE KHURAD 2612006012/RC/76201 338 21/08/2018 0 0 0 0 0 0
393 FARIDKOT Kot Kapura PHIDE KHURAD 2612006012/RC/76201 343 22/08/2018 0 0 0 0 0 0
394 FARIDKOT Kot Kapura PHIDE KHURAD 2612006012/RC/76201 595 02/01/2019 0 0 0 0 0 0
395 FARIDKOT Kot Kapura PHIDE KHURAD 2612006012/RC/76201 89 10/10/2018 0 0 0 0 0 0
396 FARIDKOT Kot Kapura PHIDE KHURAD 2612006012/RC/83889 103 16/01/2019 0 0 0 0 0 0
397 FARIDKOT Kot Kapura PHIDE KHURAD 2612006012/RC/83889 345 23/08/2018 0 0 0 0 0 0
398 FARIDKOT Kot Kapura PHIDE KHURAD 2612006012/RC/83889 375 01/09/2018 0 0 0 0 0 0
399 FARIDKOT Kot Kapura PHIDE KHURAD 2612006012/RC/83889 380 02/09/2018 0 0 0 0 0 0
400 FARIDKOT Kot Kapura PHIDE KHURAD 2612006012/RC/83889 386 04/09/2018 0 0 0 0 0 0
401 FARIDKOT Kot Kapura PHIDE KHURAD 2612006012/RC/83889 394 06/09/2018 0 0 0 0 0 0
402 FARIDKOT Kot Kapura PHIDE KHURAD 2612006012/RC/83889 532 12/01/2019 0 0 0 0 0 0
403 FARIDKOT Kot Kapura PHIDE KHURAD 2612006012/RC/83889 570 01/01/2019 0 0 0 0 0 0
404 FARIDKOT Kot Kapura PHIDE KHURAD 2612006012/RC/83889 591 02/01/2019 0 0 0 0 0 0
405 FARIDKOT Kot Kapura PHIDE KHURAD 2612006012/RC/83889 592 02/01/2019 0 0 0 0 0 0
406 FARIDKOT Kot Kapura PHIDE KHURAD 2612006012/RC/83889 90 10/10/2018 0 0 0 0 0 0
407 FARIDKOT Kot Kapura PHIDE KHURAD 2612006012/RC/83889 930 06/10/2018 0 0 0 0 0 0
408 FARIDKOT Kot Kapura SANDHWAN 2612006078/LD/81897 215 23/01/2019 0 0 0 0 0 0
409 FARIDKOT Kot Kapura SANDHWAN 2612006078/LD/81897 317 13/08/2018 0 0 0 0 0 0
410 FARIDKOT Kot Kapura SANDHWAN 2612006078/LD/81897 575 01/01/2019 0 0 0 0 0 0
411 FARIDKOT Kot Kapura SANDHWAN 2612006078/LD/81897 576 01/01/2019 0 0 0 0 0 0
412 FARIDKOT Kot Kapura SANDHWAN 2612006078/LD/81897 577 01/01/2019 0 0 0 0 0 0
413 FARIDKOT Kot Kapura SANDHWAN 2612006078/LD/81897 579 01/01/2019 0 0 0 0 0 0
414 FARIDKOT Kot Kapura SANDHWAN 2612006078/LD/81897 589 01/01/2019 0 0 0 0 0 0
415 FARIDKOT Kot Kapura SANDHWAN 2612006078/LD/81897 611 03/01/2019 0 0 0 0 0 0
416 FARIDKOT Kot Kapura SANDHWAN 2612006078/LD/81897 80 18/08/2018 0 0 0 0 0 0
417 FARIDKOT Kot Kapura SEWIAN 2612006077/RC/84050 140 25/02/2019 0 0 0 0 0 0
418 FARIDKOT Kot Kapura SEWIAN 2612006077/RC/84050 290 25/02/2019 0 0 0 0 0 0
419 FARIDKOT Kot Kapura SEWIAN 2612006077/RC/84050 464 25/02/2019 0 0 0 0 0 0
420 FARIDKOT Kot Kapura THARA 2612006013/LD/83027 365 05/11/2018 0 0 0 0 0 0
421 FARIDKOT Kot Kapura THARA 2612006013/LD/83027 368 06/11/2018 0 0 0 0 0 0
422 FARIDKOT Kot Kapura THARA 2612006013/LD/83027 373 07/11/2018 0 0 0 0 0 0
423 FARIDKOT Kot Kapura THARA 2612006013/LD/83027 376 08/11/2018 0 0 0 0 0 0
424 FARIDKOT Kot Kapura THARA 2612006013/LD/83027 378 08/11/2018 0 0 0 0 0 0
425 FARIDKOT Kot Kapura THARA 2612006013/LD/83027 383 10/11/2018 0 0 0 0 0 0
426 FARIDKOT Kot Kapura THARA 2612006013/LD/83027 385 10/11/2018 0 0 0 0 0 0
427 FARIDKOT Kot Kapura THARA 2612006013/LD/83027 395 12/11/2018 0 0 0 0 0 0
428 FARIDKOT Kot Kapura THARA 2612006013/LD/83027 494 15/02/2019 0 0 0 0 0 0
429 FARIDKOT Kot Kapura THARA 2612006013/LD/83027 572 01/01/2019 0 0 0 0 0 0
430 FARIDKOT Kot Kapura THARA 2612006013/LD/83027 85 10/10/2018 0 0 0 0 0 0
431 FARIDKOT Kot Kapura THARA 2612006013/LD/83027 86 10/10/2018 0 0 0 0 0 0
432 FARIDKOT Kot Kapura THARA 2612006013/RC/82770 450 02/01/2019 0 0 0 0 0 0
433 FARIDKOT Kot Kapura THARA 2612006013/RC/82770 555 28/02/2019 0 0 0 0 0 0
434 FARIDKOT Kot Kapura THARA 2612006013/RC/82770 571 01/01/2019 0 0 0 0 0 0
435 FARIDKOT Kot Kapura THARA 2612006013/RC/82770 609 03/01/2019 0 0 0 0 0 0
436 FARIDKOT Kot Kapura THARA 2612006013/RC/82770 84 10/08/2018 0 0 0 0 0 0
437 FARIDKOT Kot Kapura THARA 2612006013/RC/87966 100 07/03/2019 0 0 0 0 0 0
438 FARIDKOT Kot Kapura THARA 2612006013/RC/87966 101 07/03/2019 0 0 0 0 0 0
439 FARIDKOT Kot Kapura THARA 2612006013/RC/87966 102 07/03/2019 0 0 0 0 0 0
440 FARIDKOT Kot Kapura THARA 2612006013/RC/87966 103 07/03/2019 0 0 0 0 0 0
441 FARIDKOT Kot Kapura THARA 2612006013/RC/87966 1130 26/02/2019 0 0 0 0 0 0
442 FARIDKOT Kot Kapura THARA 2612006013/RC/87966 252 07/03/2019 0 0 0 0 0 0
443 FARIDKOT Kot Kapura WANDER JATANA 2612006064/LD/83028 095 04/03/2019 0 0 0 0 0 0
444 FARIDKOT Kot Kapura WANDER JATANA 2612006064/LD/83028 096 04/03/2019 0 0 0 0 0 0
445 FARIDKOT Kot Kapura WANDER JATANA 2612006064/LD/83028 097 04/03/2019 0 0 0 0 0 0
446 FARIDKOT Kot Kapura WANDER JATANA 2612006064/LD/83028 098 04/03/2019 0 0 0 0 0 0
447 FARIDKOT Kot Kapura WANDER JATANA 2612006064/LD/83028 1097 16/02/2019 0 0 0 0 0 0
448 FARIDKOT Kot Kapura WANDER JATANA 2612006064/LD/83028 251 16/02/2019 0 0 0 0 0 0
449 FARIDKOT Kot Kapura WANDER JATANA 2612006064/LD/83028 253 04/03/2019 0 0 0 0 0 0
450 FARIDKOT Kot Kapura WANDER JATANA 2612006064/LD/83028 254 04/03/2019 0 0 0 0 0 0
451 FARIDKOT Kot Kapura WANDER JATANA 2612006064/LD/83028 255 04/03/2019 0 0 0 0 0 0
452 FARIDKOT Kot Kapura WANDER JATANA 2612006064/RC/84744 102 16/01/2019 0 0 0 0 0 0
453 FARIDKOT Kot Kapura WANDER JATANA 2612006064/RC/84744 148 14/03/2019 0 0 0 0 0 0
454 FARIDKOT Kot Kapura WANDER JATANA 2612006064/RC/84744 149 14/03/2019 0 0 0 0 0 0
455 FARIDKOT Kot Kapura WANDER JATANA 2612006064/RC/84744 150 14/03/2019 0 0 0 0 0 0
456 FARIDKOT Kot Kapura WANDER JATANA 2612006064/RC/84744 151 14/03/2019 0 0 0 0 0 0
457 FARIDKOT Kot Kapura WANDER JATANA 2612006064/RC/84744 152 14/03/2019 0 0 0 0 0 0
458 FARIDKOT Kot Kapura WANDER JATANA 2612006064/RC/84744 224 23/07/2018 0 0 0 0 0 0
459 FARIDKOT Kot Kapura WANDER JATANA 2612006064/RC/84744 269 05/08/2018 0 0 0 0 0 0
460 FARIDKOT Kot Kapura WANDER JATANA 2612006064/RC/84744 489 11/02/2019 0 0 0 0 0 0
461 FARIDKOT Kot Kapura WANDER JATANA 2612006064/RC/84744 525 11/01/2019 0 0 0 0 0 0
462 FARIDKOT Kot Kapura WANDER JATANA 2612006064/RC/84744 763 28/02/2019 0 0 0 0 0 0
463 FARIDKOT Kot Kapura WANDER JATANA 2612006064/RC/84744 882 17/02/2019 0 0 0 0 0 0
464 FARIDKOT Kot Kapura WANDER JATANA 2612006064/RC/84744 96 13/01/2019 0 0 0 0 0 0
465 FARIDKOT Kot Kapura WANDER JATANA 2612006064/RC/9988990882 166 16/03/2019 0 0 0 0 0 0
466 FARIDKOT Kot Kapura WANDER JATANA 2612006064/RC/9988990882 167 16/03/2019 0 0 0 0 0 0
467 FARIDKOT Kot Kapura WANDER JATANA 2612006064/RC/9988990882 168 16/03/2019 0 0 0 0 0 0
468 FARIDKOT Kot Kapura WANDER JATANA 2612006064/RC/9988990882 169 16/03/2019 0 0 0 0 0 0
469 FARIDKOT Kot Kapura WANDER JATANA 2612006064/RC/9988990882 170 16/03/2019 0 0 0 0 0 0
470 FARIDKOT Kot Kapura WANDER JATANA 2612006064/RC/9988991053 159 16/03/2019 0 0 0 0 0 0
471 FARIDKOT Kot Kapura WANDER JATANA 2612006064/RC/9988991053 160 16/03/2019 0 0 0 0 0 0
472 FARIDKOT Kot Kapura WANDER JATANA 2612006064/RC/9988991053 161 16/03/2019 0 0 0 0 0 0
473 FARIDKOT Kot Kapura WANDER JATANA 2612006064/RC/9988991053 162 16/03/2019 0 0 0 0 0 0
474 FARIDKOT Kot Kapura WANDER JATANA 2612006064/RC/9988991053 163 16/03/2019 0 0 0 0 0 0
475 FARIDKOT Kot Kapura WANDER JATANA 2612006064/RC/9988991053 164 16/03/2019 0 0 0 0 0 0
476 FARIDKOT Kot Kapura WANDER JATANA 2612006064/RC/9988991053 165 16/03/2019 0 0 0 0 0 0
477 FARIDKOT Kot Kapura WARA DURAKA 2612006060/AV/9988986161 153 15/03/2019 0 0 0 0 0 0
478 FARIDKOT Kot Kapura WARA DURAKA 2612006060/AV/9988986161 154 15/03/2019 0 0 0 0 0 0
479 FARIDKOT Kot Kapura WARA DURAKA 2612006060/AV/9988986161 155 15/03/2019 0 0 0 0 0 0
480 FARIDKOT Kot Kapura WARA DURAKA 2612006060/AV/9988986161 156 15/03/2019 0 0 0 0 0 0
481 FARIDKOT Kot Kapura WARA DURAKA 2612006060/AV/9988986161 157 15/03/2019 0 0 0 0 0 0
482 FARIDKOT Kot Kapura WARA DURAKA 2612006060/AV/9988986161 158 15/03/2019 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0

Download In Excel               Print