Individual category works 2021-22

Excel View

S.No. State/UT Individual category works
1 ANDAMAN AND NICOBAR 913
2 ANDHRA PRADESH 7,55,014
3 ARUNACHAL PRADESH 22,793
4 ASSAM 11,12,773
5 BIHAR 20,80,324
6 CHHATTISGARH 3,96,665
7 DN HAVELI AND DD 5,317
8 GOA 615
9 GUJARAT 4,36,535
10 HARYANA 36,224
11 HIMACHAL PRADESH 1,36,677
12 JAMMU AND KASHMIR 3,56,882
13 JHARKHAND 19,74,155
14 KARNATAKA 25,65,842
15 KERALA 4,52,598
16 LADAKH 20,075
17 LAKSHADWEEP 53
18 MADHYA PRADESH 20,50,065
19 MAHARASHTRA 17,44,427
20 MANIPUR 32,280
21 MEGHALAYA 43,497
22 MIZORAM 22,167
23 NAGALAND 10,436
24 ODISHA 8,73,164
25 PUDUCHERRY 11
26 PUNJAB 84,763
27 RAJASTHAN 8,30,377
28 SIKKIM 11,609
29 TAMIL NADU 9,67,630
30 TELANGANA 2,62,838
31 TRIPURA 2,22,362
32 UTTAR PRADESH 14,37,394
33 UTTARAKHAND 87,491
34 WEST BENGAL 20,12,131
Total 2,10,46,097