Individual category works 2022-23

Excel View

S.No. State/UT Individual category works
1 ANDAMAN AND NICOBAR 885
2 ANDHRA PRADESH 8,16,880
3 ARUNACHAL PRADESH 23,600
4 ASSAM 15,41,305
5 BIHAR 20,82,284
6 CHHATTISGARH 4,96,775
7 DN HAVELI AND DD 5,344
8 GOA 624
9 GUJARAT 5,19,581
10 HARYANA 36,403
11 HIMACHAL PRADESH 1,68,394
12 JAMMU AND KASHMIR 3,79,896
13 JHARKHAND 21,08,843
14 KARNATAKA 28,04,578
15 KERALA 4,95,573
16 LADAKH 20,201
17 LAKSHADWEEP 53
18 MADHYA PRADESH 20,78,172
19 MAHARASHTRA 18,75,280
20 MANIPUR 33,695
21 MEGHALAYA 44,611
22 MIZORAM 25,784
23 NAGALAND 10,419
24 ODISHA 9,13,333
25 PUDUCHERRY 15
26 PUNJAB 86,652
27 RAJASTHAN 8,67,086
28 SIKKIM 12,307
29 TAMIL NADU 10,50,914
30 TELANGANA 2,84,555
31 TRIPURA 2,36,445
32 UTTAR PRADESH 21,78,231
33 UTTARAKHAND 97,423
34 WEST BENGAL 20,05,384
Total 2,33,01,525