Individual category works 2022-23

Excel View

S.No. State/UT Individual category works
1 ANDAMAN AND NICOBAR 913
2 ANDHRA PRADESH 7,59,864
3 ARUNACHAL PRADESH 22,793
4 ASSAM 11,13,134
5 BIHAR 20,81,803
6 CHHATTISGARH 4,01,120
7 DN HAVELI AND DD 5,317
8 GOA 615
9 GUJARAT 4,36,954
10 HARYANA 36,235
11 HIMACHAL PRADESH 1,36,829
12 JAMMU AND KASHMIR 3,58,460
13 JHARKHAND 19,82,818
14 KARNATAKA 25,90,927
15 KERALA 4,55,788
16 LADAKH 20,080
17 LAKSHADWEEP 53
18 MADHYA PRADESH 20,50,917
19 MAHARASHTRA 17,47,846
20 MANIPUR 32,280
21 MEGHALAYA 43,545
22 MIZORAM 22,580
23 NAGALAND 10,416
24 ODISHA 8,74,667
25 PUDUCHERRY 11
26 PUNJAB 84,807
27 RAJASTHAN 8,31,532
28 SIKKIM 11,644
29 TAMIL NADU 9,70,150
30 TELANGANA 2,63,443
31 TRIPURA 2,22,689
32 UTTAR PRADESH 14,40,214
33 UTTARAKHAND 87,838
34 WEST BENGAL 20,12,157
Total 2,11,10,439