Individual category works 2023-24

Excel View

S.No. State/UT Individual category works
1 ANDAMAN AND NICOBAR 1,057
2 ANDHRA PRADESH 10,48,298
3 ARUNACHAL PRADESH 31,350
4 ASSAM 15,46,621
5 BIHAR 12,80,618
6 CHHATTISGARH 7,29,861
7 DN HAVELI AND DD 5,352
8 GOA 633
9 GUJARAT 5,61,520
10 HARYANA 34,656
11 HIMACHAL PRADESH 2,50,047
12 JAMMU AND KASHMIR 4,26,709
13 JHARKHAND 19,89,567
14 KARNATAKA 28,14,201
15 KERALA 5,36,844
16 LADAKH 19,207
17 LAKSHADWEEP 53
18 MADHYA PRADESH 13,53,782
19 MAHARASHTRA 23,00,160
20 MANIPUR 45,923
21 MEGHALAYA 1,57,244
22 MIZORAM 37,016
23 NAGALAND 40,578
24 ODISHA 15,92,781
25 PUDUCHERRY 18
26 PUNJAB 73,780
27 RAJASTHAN 6,80,210
28 SIKKIM 11,080
29 TAMIL NADU 7,01,384
30 TELANGANA 2,86,822
31 TRIPURA 2,94,504
32 UTTAR PRADESH 21,04,640
33 UTTARAKHAND 1,26,463
34 WEST BENGAL 14,99,164
Total 2,25,82,143