Individual category works 2024-25

Excel View

S.No. State/UT Individual category works
1 ANDAMAN AND NICOBAR 833
2 ANDHRA PRADESH 7,34,016
3 ARUNACHAL PRADESH 30,831
4 ASSAM 10,15,164
5 BIHAR 8,56,169
6 CHHATTISGARH 5,86,044
7 DN HAVELI AND DD 8,136
8 GOA 635
9 GUJARAT 4,17,031
10 HARYANA 31,807
11 HIMACHAL PRADESH 2,45,398
12 JAMMU AND KASHMIR 3,49,864
13 JHARKHAND 14,85,119
14 KARNATAKA 20,70,389
15 KERALA 4,28,513
16 LADAKH 8,194
17 LAKSHADWEEP 53
18 MADHYA PRADESH 7,79,627
19 MAHARASHTRA 22,81,641
20 MANIPUR 63,314
21 MEGHALAYA 1,59,399
22 MIZORAM 30,821
23 NAGALAND 46,352
24 ODISHA 14,18,880
25 PUDUCHERRY 18
26 PUNJAB 56,586
27 RAJASTHAN 5,10,000
28 SIKKIM 8,576
29 TAMIL NADU 3,20,259
30 TELANGANA 2,33,327
31 TRIPURA 1,92,780
32 UTTAR PRADESH 15,61,304
33 UTTARAKHAND 1,01,704
34 WEST BENGAL 14,79,550
Total 1,75,12,334