Individual category works 2023-24

Excel View

S.No. State/UT Individual category works
1 ANDAMAN AND NICOBAR 700
2 ANDHRA PRADESH 9,09,129
3 ARUNACHAL PRADESH 27,802
4 ASSAM 14,38,282
5 BIHAR 12,12,629
6 CHHATTISGARH 6,56,002
7 DN HAVELI AND DD 5,350
8 GOA 628
9 GUJARAT 5,19,268
10 HARYANA 34,297
11 HIMACHAL PRADESH 1,55,820
12 JAMMU AND KASHMIR 4,12,638
13 JHARKHAND 17,92,373
14 KARNATAKA 26,27,840
15 KERALA 4,66,564
16 LADAKH 18,376
17 LAKSHADWEEP 53
18 MADHYA PRADESH 12,70,084
19 MAHARASHTRA 18,58,787
20 MANIPUR 45,837
21 MEGHALAYA 93,539
22 MIZORAM 31,340
23 NAGALAND 22,896
24 ODISHA 14,93,266
25 PUDUCHERRY 15
26 PUNJAB 73,189
27 RAJASTHAN 6,14,729
28 SIKKIM 10,084
29 TAMIL NADU 7,69,267
30 TELANGANA 2,39,107
31 TRIPURA 2,78,134
32 UTTAR PRADESH 19,60,764
33 UTTARAKHAND 89,479
34 WEST BENGAL 14,98,970
Total 2,06,27,238