MGNREGA
MGNREGA
Individual category works 2024-25

Excel View

S.No. State/UT Individual category works
1 ANDAMAN AND NICOBAR 833
2 ANDHRA PRADESH 7,60,297
3 ARUNACHAL PRADESH 31,043
4 ASSAM 10,18,504
5 BIHAR 8,97,575
6 CHHATTISGARH 6,03,395
7 DN HAVELI AND DD 8,417
8 GOA 637
9 GUJARAT 4,23,446
10 HARYANA 31,820
11 HIMACHAL PRADESH 2,46,892
12 JAMMU AND KASHMIR 3,50,782
13 JHARKHAND 15,82,521
14 KARNATAKA 21,22,693
15 KERALA 4,38,886
16 LADAKH 8,413
17 LAKSHADWEEP 53
18 MADHYA PRADESH 7,89,113
19 MAHARASHTRA 23,00,851
20 MANIPUR 63,314
21 MEGHALAYA 1,59,851
22 MIZORAM 31,952
23 NAGALAND 46,360
24 ODISHA 14,22,093
25 PUDUCHERRY 18
26 PUNJAB 56,580
27 RAJASTHAN 5,21,932
28 SIKKIM 9,466
29 TAMIL NADU 3,31,978
30 TELANGANA 2,45,476
31 TRIPURA 2,00,823
32 UTTAR PRADESH 15,86,833
33 UTTARAKHAND 1,02,530
34 WEST BENGAL 14,79,550
Total 1,78,74,927