MGNREGA
MGNREGA
Households Benefitted 2024-25

Excel View

S.No. State/UT Households Benefitted
1 ANDAMAN AND NICOBAR 1,127
2 ANDHRA PRADESH 39,08,545
3 ARUNACHAL PRADESH 45,876
4 ASSAM 6,99,783
5 BIHAR 26,70,815
6 CHHATTISGARH 20,08,746
7 DN HAVELI AND DD 1,368
8 GOA 777
9 GUJARAT 5,14,897
10 HARYANA 86,251
11 HIMACHAL PRADESH 3,25,989
12 JAMMU AND KASHMIR 87,726
13 JHARKHAND 11,54,393
14 KARNATAKA 18,31,111
15 KERALA 6,86,011
16 LADAKH 4,582
17 LAKSHADWEEP 0
18 MADHYA PRADESH 21,00,202
19 MAHARASHTRA 16,69,474
20 MANIPUR 29,984
21 MEGHALAYA 63,480
22 MIZORAM 1,96,537
23 NAGALAND 28,126
24 ODISHA 9,65,288
25 PUDUCHERRY 7,114
26 PUNJAB 3,62,690
27 RAJASTHAN 34,95,130
28 SIKKIM 17,711
29 TAMIL NADU 10,11,024
30 TELANGANA 24,65,141
31 TRIPURA 2,66,674
32 UTTAR PRADESH 31,79,850
33 UTTARAKHAND 1,79,517
34 WEST BENGAL 0
Total 3,00,65,939