MGNREGA
MGNREGA
Person days generated 2024-25

Excel View

S.No. State/UT Person days generated
1 ANDAMAN AND NICOBAR 17,005
2 ANDHRA PRADESH 14,30,45,227
3 ARUNACHAL PRADESH 7,54,430
4 ASSAM 1,26,97,880
5 BIHAR 7,35,33,445
6 CHHATTISGARH 6,77,70,249
7 DN HAVELI AND DD 47,349
8 GOA 10,699
9 GUJARAT 1,61,35,286
10 HARYANA 11,40,074
11 HIMACHAL PRADESH 76,56,483
12 JAMMU AND KASHMIR 19,25,201
13 JHARKHAND 3,01,47,292
14 KARNATAKA 4,58,72,099
15 KERALA 88,13,995
16 LADAKH 76,974
17 LAKSHADWEEP 0
18 MADHYA PRADESH 5,56,31,619
19 MAHARASHTRA 5,28,93,946
20 MANIPUR 2,68,680
21 MEGHALAYA 11,85,390
22 MIZORAM 42,49,578
23 NAGALAND 2,83,127
24 ODISHA 2,56,12,174
25 PUDUCHERRY 47,708
26 PUNJAB 52,78,822
27 RAJASTHAN 9,00,65,116
28 SIKKIM 3,48,295
29 TAMIL NADU 88,82,743
30 TELANGANA 9,27,31,779
31 TRIPURA 45,30,746
32 UTTAR PRADESH 7,69,61,549
33 UTTARAKHAND 38,75,337
34 WEST BENGAL 0
Total 83,24,90,297